รับตรง Admissions

สทศ.ยังไม่เลื่อนสอบแกต – แพต

December 3, 2013 admin รับตรง Admissions Comments Off

สทศ.ยังไม่เลื่อนสอบแกต – แพต สทศ.ยังไม่เลื่อนสอบแกต – แพต รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.จะจัดทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและการทดสอบความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 7-10 ธ.ค. 2556 ขณะนี้ สทศ.พร้อมที่จะจัดสอบแล้ว โดย สอบตามปฏิทินเดิมทุกอย่าง เนื่องจากขณะนี้ศูนย์สอบทั่วประเทศยังไม่มีการรายงานความผิดปกติหรือจะมี เหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ ดังนั้นเวลานี้จึงยังไม่จำเป็นต้องเลื่อนการสอบ ดังนั้นตนฝากนักเรียนที่สมัครสอบไว้เรียบร้อยแล้วให้ตรวจเช็กข้อมูลในการสอบ ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เช่น สนามสอบ ห้องสอบ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสอบ เป็นต้น เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการมาสอบ และในวันที่ 8 ธ.ค. 2556 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ จะไปตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับตารางสอบแกต-แพต มีดังนี้ วันที่ 7 ธ.ค. 2556 เวลา 08.30-11.30 น. สอบแกต เวลา 13.00-16.00 น. สอบแพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ วันที่ 8 ธ.ค. 2556 เวลา 08.30-11.30 น. สอบแพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. สอบแพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 08.30-11.30 น. สอบแพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. สอบแพต 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และวันที่ 10 ธ.ค. 2556 เวลา 08.30-11.30 [...] Read more →

รับตรง มทร.ล้านนา 2557

December 2, 2013 admin รับตรง Admissions Comments Off

รับตรง มทร.ล้านนา 2557   รับตรง ระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 11,145 คน คุณสมบัติ - รับนักศึกษาระดับชั้น ม.6,ปวช., ปวส. (รายระเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/html/BH02.htm) กำหนดการ รายการ วันที่/ เวลา 1.การสมัครทางไปรษณีย์ 1 ธ.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2557 2.การสมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 ธ.ค. 2556 – 15 ก.พ. 2557 4.สอบข้อเขียน 4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสต 4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร์ 4.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 15 มีนาคม 2557 16 มีนาคม 2557 17 มีนาคม 2557 17 มีนาคม 2557 17 มีนาคม 2557 5.ประกาศผลสอบข้อเขียน 27 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 6.สอบสัมภาษณ์ 6.1 ระดับปวส. และ ระดับปริญญาตรี 31 มีนาคม 2557 รายงานตัวเวลา 09.00 น. 6.2 ระดับปวช. (ผู้เข้าสอบต้องสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง) 6.2.1 รหัสหลักสูตร 995 สอบสัมภาษณ์ที่ มทร.ล้านนา ตาก 6.2.2 รหัสหลักสูตร 997 , 998 , 999 สอบสัมภาษณ์ที่ มทร.ล้านนา(อ. [...] Read more →

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557

December 2, 2013 admin รับตรง Admissions Comments Off

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557 รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 รอบระบบรับตรง กำหนดเกณฑ์ - GPAX ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GPA กลุ่มสาระวิทย์ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GPA กลุ่มสาระคณิต ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GAT ต้องไม่น้อยกว่า 100 คะแนน - PAT2 ต้องไม่น้อยกว่า 70 คะแนน - ไม่ใช้7วิชาสามัญ รับสมัคร 13 – 31 มกราคม 2557 ที่มา : https://www.facebook.com/pi.admission ***ระเบียบการจริงยังไม่ออกมาครับ แต่ถ้ามีรายเระเอียดเพิ่มเติมหรือระเบียบกรจริงออกมาเล้ว ทางเราจะ Update ข้อมูลให้ครับ *** Read more →

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57

December 2, 2013 admin รับตรง Admissions Comments Off

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57 กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57 กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) ประจำปี 2557 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557 [xls] ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2557 [xls] !!! คำเตือน !!!     หากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดใน รร.นรต. เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือในการสอบเข้าเป็น นรต. และ นตท. ทาง รร.นรต. จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด   ดังนั้น จึงขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าการสอบเข้าเป็น นรต.และ นตท. เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม มีมาตรฐาน และโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน   หากท่านใดพบเห็นการกระทำผิดข้างต้น สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สถานีตำรวจทุกแห่ง     ติดต่อได้ที่: 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 อีเมล: admission@rpca.ac.th   เฟซบุค: facebook.com/thairpca   การดำเนินการ นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ตำรวจชาย ตำรวจหญิง บุคคลหญิง (ม.6) บุคคลหญิง (ม.6) ภาคใต้ บุคคลชาย (ม.3) บุคคลชาย (ม.3) ภาคใต้ ประกาศรับสมัคร Download Download Download Download อ.21 ม.ค.2557 www.rpca-admission.com www.rpca.ac.th รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต อ.17 ธ.ค.2556 ถึง ศ.10 ม.ค.2557 www.rpca-admission.com จ.3 ก.พ.2557 ถึง จ.10 มี.ค.2557 www.rpca-admission.com อัตราค่าสมัคร [...] Read more →

รับบุคคลภายนอกหญิง (ม.6), ขรก.ตำรวจหญิง-ชายเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

November 14, 2013 admin รับตรง Admissions Comments Off

รับบุคคลภายนอกหญิง (ม.6), ขรก.ตำรวจหญิง-ชายเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจประกาศกำหนดการรับสมัครบุคคลภายนอกหญิง (ม.6), ข้าราชการตำรวจหญิง และข้าราชการตำรวจชาย เข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2557 Read more →

รับตรง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 2557

November 13, 2013 admin รับตรง Admissions Comments Off

รับตรง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 2557 โครงการรับตรง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปีการศึกษา 2557 มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละ สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน รับนักศึกษาโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการวิศวกรรม กำหนดการ ที่มา : http://www.siit.tu.ac.th/admission.php สามารถ Download   รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ   เอกสารประกอบข่าว : TUEntrance_1-2014.pdf Read more →

รับตรง โครงการ PSU Smart Students for ASEAN มอ. 57

November 13, 2013 admin รับตรง Admissions Comments Off

รับตรง โครงการ PSU Smart Students for ASEAN มอ. 57 โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 40 คน คุณสมบัติ - กำลักศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 - GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.25 กำหนดการ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-29 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 2 ธันวาคม 2556 สอบสัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2556 ประกาศราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 9 ธันวาคม 2556 ยืนยันสิทธิ์ 9-20 ธันวาคม 2556 ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/ สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.pdf Read more →

ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รับตรงโดยม.ธรรมศาสตร์ พร้อมทุนเรียนฟรี

November 13, 2013 admin รับตรง Admissions Comments Off

ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รับตรงโดยม.ธรรมศาสตร์ พร้อมทุนเรียนฟรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 9 สาขาวิชา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ทำการเปิดรับนักศึกษาโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามสาขาวิชา ดังนี้   -สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   - สาขาวิชาเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ   - สาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการวิศวกรรม   มีทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอด 4 ปี ให้แก่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้   สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   -ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1-3 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวน (100%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา   -ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับที่ 4-7 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนครึ่งจำนวน (50%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน ต่อภาคการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี   -ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวน (100%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา   -ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนครึ่งจำนวน (50%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน ต่อภาคการศึกษา   สาขาวิชาการจัดการ   -ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวน (100%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่บำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา   -ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 2-3 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนครึ่งจำนวน (50%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน ต่อภาคการศึกษา     ทั้งนี้ การพิจารณาลำดับให้ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาจากผลคะแนนสอบข้อเขียน สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา ให้ทุนการศึกษา ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร โดยต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถาบันฯ ในแต่ละภาคการศึกษา   อัตราค่าธรรมเนียม [...] Read more →

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57

November 12, 2013 admin รับตรง Admissions Comments Off

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57 ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57!!! ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 ขั้นที่1 (สอบผ่านข้อเขียน) ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ สอบตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556   คณะ/วิทยาลัย/สำนัก รายละเอียด คณะทันตแพทยศาตร์ รายละเอียด คณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด คณะสหเวชศาสตร์ รายละเอียด คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รายละเอียด คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คณะพลศึกษา รายละเอียด คณะมนุษยศาสตร์ รายละเอียด คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียด คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด คณะสังคมศาสตร์ รายละเอียด สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ รายละเอียด วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รายละเอียด วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน รายละเอียด คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รายละเอียด ดูทั้งหมด http://admission.swu.ac.th/ Read more →

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

November 12, 2013 admin รับตรง Admissions Comments Off

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ - GPAX 5 ไม่น้อยกว่า 2.25 - ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น 2 GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25 กำหนดการ รับสมัคร 11 พฤศจิกายน 2556 ถึง 6 มกราคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 มกราคม 2557 สอบคัดเลือก 25 มกราคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 มกราคม 2557 รายงานตัว 29 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 มีนาคม 2557 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ที่มา : http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7477 สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf Read more →

Scroll to Top