ทุนการศึกษา

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Portuguese Language and the Future” ชิงรางวัลทุนการศึกษา รางวัลที่ 1 จำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 7,000 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวน 5,000 บาท ความยาวของเรียงความ 1 หน้ากระดาษเอ 4 ส่งผลงานมาได้ที่ portuguesechula@ gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ก.ค. 2557 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มที่ สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร.0-2218-4777 Read more →

โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล

โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 57 Read more →

ทุนป.โท UCSI University Trust ประเทศมาเลเซีย

ทุนป.โท UCSI University Trust ประเทศมาเลเซีย UCSI University Trust ประเทศมาเลเซีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในหลากหลายสาขาวิชา โดยทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน สาขาวิชาที่เปิดให้สมัครรับทุน - M.Sc-Food Science with Business Management - M.Sc-Food Science - M.Sc.–Biotechnology - M.Sc.-Biotechnology with Business Management - D.B.A., M. Public Policy, M.B.A., M.B.A. (BOS) - M.B.A-Oil & Gas Management - M.Sc.-Logistics Management - M.Sc. Technoprenuership - M.Sc.-Electrical Engineering - M.Sc.-Pharmaceutical Chemistry - M.Sc.-Pharmaceutical Technology - M.Mus-Performance Studies and Research-Based programme - M.Sc.-Applied Sciences คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน - จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป - สมัครเข้าเรียนแบบ full time - สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์จนถึง วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกๆ ปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดได้ที่ http://www.ucsiuniversity.edu.my/pdf/postgradStudies/UCSIUT_GraduateFellowship_ApplicationForm.pdf Read more →

ทุนป.ตรี ป.โท Monterey Institute of International Studies สหรัฐอเมริกา

ทุนป.ตรี ป.โท Monterey Institute of International Studies สหรัฐอเมริกา Monterey Institute of International Studies ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2558 ทุนการศึกษานี้จะมีมูลค่าทุนละ 4,000 – 16,000 เหรียญ หรือราวๆ 120,000 – 480,000 บาทต่อปี สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้ที่ คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน - ไม่จำกัดสัญชาติ - มีผลการเรียนดี - มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ โดยจะเปิดรับสมัครอยู่ 2 ช่วงได้แก่ ภาคเรียนแรกปิดรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และภาคเรียนที่สองปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร http://www.miis.edu/admissions/financialaid/scholarships Read more →

ชวนม.ปลายจิบน้ำชา-ชมโรงแรมโอเรียนเต็ล-ลุ้นทุนเรียนสวิส-อังกฤษ-สหรัฐ

ชวนม.ปลายจิบน้ำชา-ชมโรงแรมโอเรียนเต็ล-ลุ้นทุนเรียนสวิส-อังกฤษ-สหรัฐ กลียอง และ เลส์ โรชส์ โรงเรียนบริหารการโรงแรม Top 3 ของโลก ในสวิส ร่วมกับเอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส มี ความประสงค์เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนบริหารจัดการโรงแรมได้ลงทะเบียนสมัครเข้า ร่วมกิจกรรม จิบน้ำชา (High Tea) สไตล์ผู้ดีอังกฤษตลอดจนเยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพและร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิษย์เก่าจากสถาบันการโรงแรมใน เครือของเราที่ล้วนประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจและโรงแรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพร้อมเปิด เปิดวิสัยทัศน์มุมมองนักเรียนของท่านให้กว้างไกลและมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยกิจกรรมกำหนดคุณสมบัตินักเรียนที่เข้า ร่วมกิจกรรมได้ ต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ที่มีผลสอบ IELTS 4.00 หรือ TOEFL 32 ขึ้นไป หรือ หากกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (English Program) อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ และผู้เข้าร่วมสมัครกิจกรรมทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะไปเรียนหลักสูตรบริหารการโรงแรม และธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ข่าร่วมกิจกรรมทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่เป็นทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน ในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกาพร้อมบัตรรับประทานอาหารกลางวัน Afternoon Tea Set ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ งานจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ สามารถสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอกธนา เอ็ดยูเคชั่นเซอร์วิสเซส โทร 02 106 2540 หรือ 081 920 8882 หรือ info@ekthana.com เว็บไซต์www.ekthana.com Read more →

ผลทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อมวลชน ป.โท ม.ศรีปทุม 57

ผลทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อมวลชน ป.โท ม.ศรีปทุม 57 ผู้สมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อมวลชน ระดับปริญญาโท  ปีการศึกษา 2557 ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดรับสมัครการให้ทุนประเภทส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อมวลชน ประจำปีการศึกษา 2557 ทุนประเภทนี้ จะสนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุง) ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ และอื่นๆ โดย คณะกรรมการพิจารณาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา2557 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  นั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์ ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัครขอรับทุนการ ศึกษา ในปีการศึกษา 2557 อย่างไม่เป็นทางการในเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบ ร้อยและเกิดประสิทธิภาพ ให้ทุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างเป็นทางการ จึง ใคร่แจ้งนักศึกษาทุน ในการเตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายในส่วนที่นักศึกษาจะต้องชำระ เข้าสมัครเพื่อเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้ 1.       ให้นักศึกษาทุนสื่อมวลชน สมัครเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th ได้ที่ลิ้งค์ http://scms.spu.ac.th/ent_masonline_index.cfm 2.       เตรียมเอกสารประกอบในการสมัครเรียน และค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น (สำหรับยื่นในวันลงทะเบียน โดยวันเวลานัดหมายการลงทะเบียน จะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง) 1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ 3.สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) 3 ใบ 4.สำเนาปริญญาบัตร 3 ใบ 5.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ 6.ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบไปด้วย -6.1. ค่าสมัคร                                500     บาท -6.2. ค่าประกันของเสียหาย      2,000     บาท -6.3. ค่าบัตรนักศึกษา                   300     บาท -6.4. ค่าประกันอุบัติเหตุ                 200     บาท -6.5. ค่าเรียนเสริม 2 วิชา             6,000    บาท * รวม         9,000   บาท รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก  http://www.spu.ac.th/campaign/graduateschool/index_ma.php หมายเหตุ *1.) เอกสารในข้อ 1 - 5 กรุณาถ่ายเอกสารเป็นกระดาษขนาด A4 เท่านั้น *2.) ข้อ 6.5 นักศึกษาจะทราบผลว่าต้องเรียนวิชาเสริมหรือไม่ ภายหลังการสัมภาษณ์จากผู้อำนวยการหลักสูตร ในวันลงทะเบียนเรียน 3.) ขั้นตอนในวันสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่ท่านได้รับการนัดหมายการสอบสัมภาษณ์กับหลักสูตร และลงทะเบียนเรียน Read more →

เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทย by EDUPAC

เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทย by EDUPAC WOW เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทยไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไป / นักเรียนนักศึกษา / องค์กรต่างๆ เป็นอันว่า ทุกคนฟรีหมด ภายใต้แนวคิด “เพราะ เราอยากให้คนไทยทุกคน พูดได้อ่านออก ภาษาเกาหลี”โดย สถาบันสอนภาษา แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ EDUPAC แบบจัดเต็ม สอนโดยตรงจากอาจารย์ชาวเกาหลี Yonsei Universityด้วยระบบ online 24hr + SUBTITLE ควบคู่อยู่ตลอดเวลา ทำให้เรียนง่าย และสะดวก** SPECAILสุดๆ เรียนแล้วได้สิทธ์ต่อ ทุน100% เรียนภาษา@KOREA  ติดต่อ 028848966 / https://www.facebook.com/edupaclemonde Read more →

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนประกายเพชรจะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 6,000 บาท คุณสมบัติ ผู้ขอรับทุน1.เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป 2.เสนอแฟ้มผลงาน 3.ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 4.เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 5.หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 3.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 3.00 ตามเกณฑ์ เอกสารประกอบ การสมัคร1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) 2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 3.หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) ติดต่อสอบถามวิทยาเขตกล้วยน้ำไท ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569 วิทยาเขตรังสิต ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599 Read more →

ม.หัวเฉียว เปิดรับ 8 โครงการ พร้อมทุนหลายประเภทเริ่ม3 ธ.ค.นี้

ม.หัวเฉียว เปิดรับ 8 โครงการ พร้อมทุนหลายประเภทเริ่ม3 ธ.ค.นี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 โครงการ พร้อมมอบทุนการศึกษาหลายประเภท รวมทั้งทุนที่มีเงื่อนไขหลังเรียนจบต้องทำงานให้กับหน่วยงานในสถาบันด้วย เริ่มอังคารที่ 3 ธ.ค.นี้ โดยโครงการพิเศษของม.หัวเฉียว จะรับสมัครผ่านโรงเรียน ไม่เสียค่าสมัคร (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 20 ธ.ค. 56 โครงการที่รับสมัครและทุนการศึกษาที่มอบให้ 1. โครงการ “เด็กดีมีที่เรียน” ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จาก สกอ. - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 - พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ - ไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี **ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หมายเหตุ : 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ 2. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับ (ปวส.) ชั้นปีที่2 2. โครงการทุน “ร่มโพธิ์ทอง” -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป -พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรู้จัก” -ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา สาขาวิชาละ 2 ทุน เงื่อนไขการรับทุน [...] Read more →

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท(International Program) Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech) สวทช. เป็นผู้สนับสนุนทุน (Scholarship by NSTDA) สาขาที่เปิดรับสมัคร 1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE) 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES) 3. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.) กำหนดการ (Schedule) หลักสูตรยานยนต์ (AE) และสิ่งแวดล้อม (EnvE) เปิดรับใบสมัคร : บัดนี้ – 26 มกราคม 2557 ทดสอบภาษาอังกฤษ : 30 มกราคม 2557 (เวลา 09:00 – 10:30 น.) สอบสัมภาษณ์ : 30 มกราคม 2557 (เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป) ประกาศผล : 13 กุมภาพันธ์ 2557 (ผ่านทางเว็บไซต์) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) เปิดรับใบสมัคร : บัดนี้ – 23 มกราคม 2557 [...] Read more →

Scroll to Top